نمايش نتايج نظر سنجينتایج انتخابات 92

 ( سایت http://basijabalfazl.mihanblog.com )

شروع نظردهی از 00 0000


محسن رضایی
محمد باقر قالیباف
غلامعلی حداد عادل
سعید جلیلی
علی اکبر ولایتی
محمد رضا عارف
حسن روحانی
محمد غرضی

به کدامیک از افراد زیر در انتخابات92، رأی خواهید داد؟

   

(تعداد کل آرا: 14)


محسن رضایی   

(0 رأی)

0%
محمد باقر قالیباف   

(2 رأی)

14%
غلامعلی حداد عادل   

(0 رأی)

0%
سعید جلیلی   

(4 رأی)

29%
علی اکبر ولایتی   

(1 رأی)

7%
محمد رضا عارف   

(2 رأی)

14%
حسن روحانی   

(4 رأی)

29%
محمد غرضی   

(1 رأی)

7%
ابزار نظرسنجی