ختم صلوات برا تعجیل در فرج آقا امام زمان(عج)
چند تا صلوات حاضری برا ظهور آقات بفرستی؟ فقط مواظب باش از قافله ی عشق جا نمونی!

نظر دادن نمایش نتایج